Våra tjänster

Beskärning


Vi kan hjälpa er med all typ av beskärning och underhåll av era trädbestånd. Både från klättring och lift kan vi utföra åtgärder så som:

 • Säkerhetsbeskärning
 • Kronreducering
 • Utrymmesbeskärning
 • Underhållsbeskärning
 • Uppbyggnadsbeskärning av unga träd
 • Och mer

Avancerad Trädfällning


Om era träd behöver fällas kan vi ta oss an vilket träd som helst. Med olika tekniker för avancerad fällning är inget träd för stort eller för svårt. Vi utför alltid arbetet på ett sätt som sätter er egendom och persons säkerhet i första hand. Exempel på fällningsmetoder:

 • Sektionsfällning
 • Markfällning
 • Stormfällningar
 • Avancerad riggning

Konsultation & Rådgivning


Om ni undrar över tillståndet på era trädbestånd kan vi bistå med rådgivning och konsultation. Vi kan ta oss an alla frågor rörande träd, så som:

 • Inventeringar
 • Riskbedömningar
 • Besiktningar
 • Trädvårdsplaner